Psychiatrická léčebna v Kroměříži


MENU:

ODDĚLENÍ 

os10_tb Otevřené psychiatrické oddělení pro muže a ženy ve věku 17 až 65 let, zaměřené na farmako - i psychoterapeutickou léčbu depresivních poruch, úzkostných poruch, reaktivních psychických poruch, poruch příjmu potravy (při BMI větším než 15). Na oddělení probíhá strukturovaný terapeutický program pro patologické hráče.

Na oddělení funguje terapeutická komunita, pacienti si sami organizují úklid oddělení a jiné drobné činnosti, denně se koná ranní schůzka s personálem, kde se řeší aktuální problémy.

K užívaným metodám léčby patří skupinová a individuální psychoterapie, nácvik relaxace, farmakoterapie, sportovní aktivity, arteterapie.
Pacientům poskytujeme také možnost fyzioterapie a rehabilitace (vodoléčba, elektroléčba, laser, kondiční a rehabilitační cvičení) a pracovní terapie v jednotlivých dílnách - např. šicí dílna, dřevodílna, košíkářská dílna, vazba a aranžování suchých květin, pletení, výtvarná činnost a keramika.
Jednou měsíčně jsou organizovány kluby pro patologické hráče, kde se hospitalizovaní pacienti setkávají s klienty, kteří absolvovali pobyt na našem oddělení. 

Zájemcům jsou umožněny vycházky po areálu a mimo něj, včetně víkendových dovolenek jednou za 2 týdny . Pacienti mají možnost docházet do činnostní terapie, do ateliéru arteterapeutky, do knihovny pacientů nebo do pacientského klubu. Návštěvy nemocných rodinnými příslušníky jsou umožněny denně v době osobního volna.
Na oddělení jsou 2-4 lůžkové pokoje, 2 ložnice o 7 a 8 lůžkách a prostorná společenská místností, která je využívána k psychoterapeutickým skupinám, nácviku relaxace a sportovnímu cvičení.

Na oddělení nejsou léčeni pacienti se závislostí na alkoholu a psychoaktivních látkách, pacienti s agresivitou a asociálními projevy, pacienti s těžkým organickým postižením CNS, pacienti s akutními sebevražednými tendencemi, pacientky s poruchou příjmu potravy, jejichž BMI je nižší než 15,  a pacienti v dekompenzovaném somatickém stavu, kteří vyžadují akutní somatickou péči.

Počet lůžek: 30
Telefon: 573 314 233
Primář: prim. MUDr. Petr Možný, e-mail: moznyp@pnkm.cz
Lékařka: MUDr. Jana Anna Uhrová, e-mail: uhrovaja@pnkm.cz
Psycholožka: PhDr. Dobrila Hrůzová, e-mail: hruzovad@pnkm.cz
                       Mgr. Pavla Fojtíková, e-mail: fojtikovap@pnkm.cz
Vrchní sestra: Jaroslav Svoboda, e-mail: sovobodaj@pnkm.cz
Staniční sestra:
Alena Tupá, e-mail: tupaa@pnkm.cz
Sociální pracovnice:
Marta Hůlková, e-mail: hulkovam@pnkm.cz

Návštěvní doba:
Po – Pá 14:00 - 17:00. 
So, Ne 9:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 © 2012 Psychiatrická nemocnice v Kroměříži   |   Všechna práva vyhrazena